Header set Access-Control-Allow-Origin "*"

praktijk voor logopedie en psychotherapie

logopedist kindertherapeut verdieping stien slembrouck kleine warande Gistel taalproblemen leerproblemen spraakproblemen depressie trauma concentratieproblemen stemproblemen articulatie stotteren hersenletsel


Zelfs de kleinste ster
schittert in het donker

Voorstelling

Ik ben Stien Slembrouck, logopediste en kindertherapeut.

Op 1 september 2014 startte ik mijn eigen praktijk
“De Verdieping”.

Een plek waar kinderen, jongeren en volwassenen terecht kunnen om ondersteund, opgevolgd en intensief begeleid te worden met oog voor ieders kunnen en zijn.

Ondertussen startte ook Liesa in de praktijk als logopediste en Geertrui als erkend psychotherapeut voor kinderen en jongeren.

Graag verwelkomen wij jullie dan ook met een glimlach en een luisterend oor om samen te streven naar een betere kwaliteit van leven.


Logopedie Psychotherapie

Logopedie


kinderen | jongeren | volwassenen | ouderen

Behandelen van

 • leerproblemen moeilijkheden op vlak van rekenen, lezen en/of spelling
 • taalproblemen kinderen waarbij de taalontwikkeling vertraagd of anders verloopt
 • articulatiemoeilijkheden het niet of foutief uitspreken van klanken
 • afwijkend mondgedrag foutief slikpatroon, duimzuigen, ademen met open mond
 • stemproblemen foutief stemgebruik (stemmisbruik) of stemproblemen ten gevolge van een organisch letsel: stembandverlamming, strottenhoofdkanker,..
 • dysfagie een slikstoornis
 • afasie taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel
 • dysartrie een spraakstoornis ten gevolge van een hersenletsel

Werkwijze

Op eigen initiatief of via doorverwijzing door school, clb, artsen etc. kan een afspraak gemaakt worden voor een verkennend gesprek. Daarin wordt zoveel mogelijk informatie verzameld om een duidelijk beeld te krijgen betreffende de hulpvraag. Daarnaast geef ik een woordje uitleg over de praktische werking binnen de praktijk, de honoraria en de mogelijkheden tot terugbetaling.

Er worden een aantal tests afgenomen om een degelijk verslag met behandelingsplan te kunnen opmaken en in functie van mogelijke terugbetaling. De resultaten worden mondeling besproken en in een schriftelijk verslag vastgelegd.
Daarna kan van start worden gegaan met de logopedische therapie.

Bij schoolgaande kinderen is er contact met de school en evt. externe hulpverleners om alles op elkaar af te stemmen en het kind optimaal te begeleiden en op te volgen.

PsychotherapieWerken rond


 • • emotionele blokkades
 • • faalangst
 • • spanningen
 • • laag zelfbeeld
 • • lage psychosociale
 •    weerbaarheid
 • • ...

Werkwijze

Op eigen initiatief of via doorverwijzing door school, clb, artsen etc. kan een afspraak gemaakt worden voor een verkennend gesprek. Daarin wordt zoveel mogelijk informatie verzameld om een duidelijk beeld te krijgen betreffende de hulpvraag.

De eerste sessies dienen als verkenning en grondige observatie. Iedereen is anders en vraagt dus ook een andere benadering. Er wordt gewerkt via speltherapie, tekeninganalyse, creatieve therapie, relaxatieoefeningen, cognitieve gedragstechnieken,… Een integratie van verschillende benaderingsvormen om het kind zo goed mogelijk op maat te begeleiden. Belangrijk daarbij is een nauwgezette betrokkenheid van de ouders.

Er worden ook workshops gegeven met een beperkt aantal kinderen (6-tal) in diverse scholen:
• werken rond BASISEMOTIES
• werken rond het verminderen van FAALANGST
• werken rond WEERBAARHEID

Het kostenplaatje


Logopedie

Als geconventioneerde logopediste werken we aan het tarief dat door het RIZIV wordt vastgelegd.

Tarief

Aanvangsbilan (onderzoek) 33,16 euro
Evolutiebilan (onderzoek) 47,27 euro
Therapie in de praktijk 28,33 euro/30 min.
56,89 euro/60 min.
Therapie op school 27,36 euro/30 min.

Via het ziekenfonds wordt terugbetaling voorzien.

Psychotherapie

Als psychotherapeut wordt aan het volgend tarief gewerkt:


Tarief

Therapie 50 euro/60 min.

Via het ziekenfonds wordt terugbetaling voorzien.


Contactpagina


Vul hier uw vragen of opmerkingen in
en we beantwoorden u zo snel mogelijk.