Header set Access-Control-Allow-Origin "*"

praktijk voor logopedie en kindertherapie

logopedist kindertherapeut verdieping stien slembrouck kerkstraat Gistel taalproblemen leerproblemen spraakproblemen depressie trauma concentratieproblemen stemproblemen articulatie stotteren hersenletsel


LUISTEREN is meer dan wachten
tot iemand is uitgepraat

Voorstelling

Ik ben Stien Slembrouck, logopediste en kindertherapeute.

Op 1 september 2014 startte ik mijn eigen praktijk
“De Verdieping”.

Een plek waar kinderen, jongeren en volwassenen terecht kunnen om ondersteund, opgevolgd en intensief begeleid te worden met oog voor ieders kunnen en zijn.

Graag verwelkom ik jullie dan ook met een glimlach en een luisterend oor om samen te streven naar een betere kwaliteit van leven.

  Opleiding:

 • Logopedie
 • Zorgleerkracht
 • Integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie

Logopedie Kindertherapie

Logopedie


kinderen | jongeren | volwassenen | ouderen

Behandelen van

 • leerproblemen moeilijkheden op vlak van rekenen, lezen en/of spelling
 • taalproblemen kinderen waarbij de taalontwikkeling vertraagd of anders verloopt
 • articulatiemoeilijkheden het niet of foutief uitspreken van klanken
 • afwijkend mondgedrag foutief slikpatroon, duimzuigen, ademen met open mond
 • stemproblemen foutief stemgebruik (stemmisbruik) of stemproblemen ten gevolge van een organisch letsel: stembandverlamming, strottenhoofdkanker,..
 • dysfagie een slikstoornis
 • afasie taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel
 • dysartrie een spraakstoornis ten gevolge van een hersenletsel

Werkwijze

Op eigen initiatief of via doorverwijzing door school, clb, artsen etc. kan een afspraak gemaakt worden voor een verkennend gesprek. Daarin wordt zoveel mogelijk informatie verzameld om een duidelijk beeld te krijgen betreffende de hulpvraag. Daarnaast geef ik een woordje uitleg over de praktische werking binnen de praktijk, de honoraria en de mogelijkheden tot terugbetaling.

Er worden een aantal tests afgenomen om een degelijk verslag met behandelingsplan te kunnen opmaken en in functie van mogelijke terugbetaling. De resultaten worden mondeling besproken en in een schriftelijk verslag vastgelegd.
Daarna kan van start worden gegaan met de logopedische therapie.

Bij schoolgaande kinderen is er contact met de school en evt. externe hulpverleners om alles op elkaar af te stemmen en het kind optimaal te begeleiden en op te volgen.

KindertherapieBehandelen van


 • emotionele blokkades
 • faalangst
 • spanningen
 • stress
 • depressie
 • gedragsmoeilijkheden
 • slaapmoeilijkheden
 • eetmoeilijkheden
 • concentratieproblemen
 • traumaverwerking
 • ...

Werkwijze

Op eigen initiatief of via doorverwijzing door school, clb, artsen etc. kan een afspraak gemaakt worden voor een verkennend gesprek. Daarin wordt zoveel mogelijk informatie verzameld om een duidelijk beeld te krijgen betreffende de hulpvraag. Daarnaast geef ik een woordje uitleg over de praktische werking binnen de praktijk, de honoraria en de mogelijkheden tot terugbetaling.

Afhankelijk van de hulpvraag kan een vragenlijst ingevuld worden.
De eerste sessies dienen als verkenning en grondige observatie. Na een aantal sessies zit ik opnieuw samen met de ouders om te bespreken hoe het verder zal verlopen. Elk kind is anders en vraagt dus ook een andere benadering. Ik werk zowel via speltherapie, tekeninganalyse, creatieve therapie, relaxatieoefeningen, cognitieve gedragstechnieken,… Een integratie van verschillende benaderingsvormen om het kind zo goed mogelijk op maat te begeleiden. Belangrijk daarbij is een nauwgezette betrokkenheid van de ouders.

Het kostenplaatje


Logopedie

Als geconventioneerde logopediste werk ik aan het tarief dat door het RIZIV wordt vastgelegd.

Tarief

Intake en onderzoek 31,13 euro/30 min.
Therapie 22,88 euro/30 min.
45,77 euro/60 min.

Via de verplichte of aanvullende verzekering wordt terugbetaling voorzien.

Kindertherapie

Als kindertherapeut werk ik aan het volgend tarief:


Tarief

Intake en onderzoek 25 euro/30 min.
Therapie 40 euro/60 min.

Contactpagina


Vul hier uw vragen of opmerkingen in
en ik beantwoord u zo snel mogelijk.
Adres

Kerkstraat 19 bus 0101
8470 Gistel

Nieuw adres vanaf 2018:
Kleine Warande 15
8470 Gistel

info@de-verdieping.be
logopedie@de-verdieping.be
kindertherapie@de-verdieping.be

Gelieve voor een afspraak te bellen naar

0486 18 11 74

Routebeschrijving